Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

ÜBYS/Ek Ders Sorumluları

Çan Meslek Yüksekokulu UBYS Sorumlularına ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı Telefon (Dahili)

                              Görevi

Sema MUTLU KARAKAYA

VHKİ

34007 Ek Ders Birim Sorumlusu

Kadriye ERTAN

Bilgisayar İşletmeni

37008 Ek Ders Mutemet

 

  Ek Ders / İzin İşlemleri

Birimimize gelecek olan tüm talepler kalite çalışmaları kapsamında kayıt altına alınmakta olup https://destek.comu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden talep açılması gerekmektedir.

ÇOMÜ Destek Sistemi'ne açılmayan talepler hakkında işlem yapılmayacaktır.