Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

SOSYAL TRANSKRİPT

Üniversitemiz Senatosu’ nun 25.05.2023 tarihli ve 07/18 no’ lu senato kararında kabul edilen Sosyal Transkript Yönergesi ekte sunulmuştur.

Ekler

Sosyal Transkript Puan Cetveli.pdf
SOSYAL TRANSKRİPT YÖNERGESİ.pdf