Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

SOSYAL TRANSKRİPT

Üniversitemiz Senatosu’ nun 25.05.2023 tarihli ve 07/18 no’ lu senato kararında kabul edilen Sosyal Transkript Yönergesi ekte sunulmuştur. Öncelikle Yönetmelik iyice incelenmeli süreci SINIFLANDIRMA ve BAŞVURU bölümleri iyice irdelenmeli ona göre belge eklenmelidir.

Öğrencilerimiz Sosyal Transkriptinde yer almasını istedikleri belgeleri

1- UBYS - Öğrenci Bilgi Ekranı    sayfasındaki   ÖZGEÇMİŞ   modülüne giriş yaparak  ekleyebilirler...

2- ÖZGEÇMİŞ sayfasında sol bölümdeki listeden uygun olanını seçtikten sonra ( Sosyal Sorumluluk, Etkinlik ..vb )

3- Ekrana gelen formu doldurup taranmış belgelerini ilgili kısma yükleyerek ekleme yapabilirler.

4- Öğrencilerimiz yarıyıl boyunca belge yükleme/ekleme işlemi yapabilirler.

5- Yönetmelik gereği; başvuruların değerlendirilmesi İlan edilen Akademik Takvim'in her yarıyıl için belitilen final ve bütünleme sınavı tarihleri arasında yapılır.

6- İlgili kurul tarafından değerlendirilen belgeler sistemde onaylanır ve Sosyal Transkript Belgesine yansıtılır.

 

 

 

Ekler

Sosyal Transkript Puan Cetveli.pdf
SOSYAL TRANSKRİPT YÖNERGESİ.pdf