Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim alanlannda Yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek, ilgili alanlarda tekniker ve/veya meslek elemam yetiştirmek, eğitim öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gerekli hizmet yüklerinin ve donammlarının birlikte çalışmasını sağlamaktır.

 

Vizyonumuz
• Yerel, ulusal ve uluslararası gereklilikleri, mesleki ve teknik düzeyde yükseköğretim faaliyetlerini ve sektörel gelişmeleri izleme,
• Verileri kendi faaliyetlerinde ve bünyesinde yararlanılabilecek düzeyde bütünleştirme,
• Gelişimlere acik gosterme, esnek buyume ve hizmetleri yurutme olanaklannm gelismelere uygunlugunu saglamaktir.

 

Temel Politikalar ve Degerlerimiz
Çan Meslek Yüksekokulu'nun kalite sağlamada ve hedeflerine ulaşmada izlediği politikalar, öncelik sırasına göre,
• Eğitim öğretimi gerçekleştirecek akademik kadronun niteligi ve Meslek Yuksekokulu eğitiminin bilincinde olmaları
• Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu eğitiminin önemini kavramalan,
• Fiziki mekan, donamm techizat olanaklarının ekonomik ve verimli sonuçlara ulaştıracak nitelikte olmasıdır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)