Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim alanlarında Yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek, ilgili alanlarda tekniker ve/veya meslek elemanı yetiştirmek, eğitim öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gerekli hizmet yüklerinin ve donanımlarının birlikte çalışmasını sağlamaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin  ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek” vizyonuna destek sağlamak.

 

Vizyonumuz
Yerel, ulusal ve uluslararası gereklilikleri, mesleki ve teknik düzeyde yükseköğretim faaliyetlerini ve sektörel gelişmeleri izleme, verileri kendi faaliyetlerinde ve bünyesinde yararlanılabilecek düzeyde bütünleştirme, gelişimlere açıklık gösterme, esnek büyüme ve hizmetleri yürütme olanaklarının gelişmelere uygunluğunu sağlamaktır.

 

Temel Politikalar ve Degerlerimiz
Çan Meslek Yüksekokulu'nun kalite sağlamada ve hedeflerine ulaşmada izlediği politikalar, öncelik sırasına göre,
• Eğitim öğretimi gerçekleştirecek akademik kadronun niteligi ve Meslek Yüksekokulu eğitiminin bilincinde olmaları
• Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu eğitiminin önemini kavramaları,
• Fiziki mekan, donanım techizat olanaklarının ekonomik ve verimli sonuçlara ulaştıracak nitelikte olmasıdır.