Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Pazarlama

Hakkında

İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Yetkinlikler

İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, yeni pazarlama tekniklerini tanıyan ve anlayabilen; reklam, markalaşma ve kişisel satış konularında bilgi sahibi olan ve bu konulardaki uygulamalara katkıda bulunabilen, İşletme için önemli bir varlık olan tüketiciyi tanıyan ve tanıma için gerekli sosyal, psikolojik etkileri inceleyerek pazarı yakından izleyebilme konusunda katkı sağlayabilen, alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip, üretilmiş olan mal ve hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel, hukuksal, finansal, yönetsel konularda ve halkla ilişkiler konusunda bilgi sahibi firma sahibi, yöneticiler ve çalışanlar ile iletişim kurabilen ve gerektiğinde pratik çözümler sunabilen, e-ticaret sistemi ve hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgilerini kullanarak firma içinde sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilen, ticari işletmelerin ilgili oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olan, temel ekonomi kavramlarına hâkim yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen, etkin iletişim becerilerine sahip olan meslek elemanı yetiştirmektedir.Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Meslek Elemanı'' unvanı almaktadır.
 

İş İmkanları

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Pazarlama Meslek Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar. Mezunlar daha çok ithalat ve ihracat işleriyle uğraşır; işyerlerinde satış elemanı, pazarlama şirketlerinde araştırmacı olarak çalışırlar.
Mezunlar, bütün kuruluşlarda satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı ve reklamcı olarak çalışma yapabilirler.

Dikey Geçiş

Pazarlama dalında ön lisans diploması alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.

Dersler

Eğitim Kataloğu

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.