Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mimari Dekoratif Sanatlar

Hakkında

Programın amacı; iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, yapı dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarından sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni dekorasyon önerileri getirilirken, hem de sanat ve kültür varlıklarımız olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasıdır. Tarih, Sosyoloji ve Sanat ortaklıkları ile çalışabilen Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ülkemizin açık alanlarından birisi olan ''restorasyon'' konusunu da içine almaktadır. Mezunlar ''tekniker'' unvanına sahip olurlar.

Yetkinlikler

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri, mimari yapıların içerisinde yapı restorasyonları ve yeni tasarım çalışmaları sırasında ressam, seramikçi, mimar ve mühendislerin yanında yardımcı eleman olarak çalışırlar. Tekniker, uygulama becerilerine sahip, ileri bilgi teknolojilerindeki ve tasarım alanlarındaki gelişmelere ise açıktır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.

İş İmkanları

Program mezunları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Vakıflar, Milli Saraylar Müdürlükleri, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde iş bulma olanaklarına sahip olabilmektedirler. Ayrıca serbest çalışma olanakları geniş olan bir bölümdür.

Dikey Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yaparak lisanslarını tamamlayabilmektedirler.

Dersler
 

Eğitim Kataloğu


Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.