Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

Bu programa henüz öğrenci alınmamaktadır.

Hakkında

Takı Tasarımı ve Teknolojisi Programı ile, geçmişin kültür ve sanat birikimlerini, çağdaş bir anlayışla sanatsal yaratıcılığı ve kişiliği ön plana çıkaran, estetik ve teknik nitelikleri yüksek, özgün ve endüstriyel teknikerler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yetkinlikler

Dünyada takı teknolojilerini, üretimini ve gelişimini takip etmek, bu konuya daha evrensel bakabilmek ve uluslararası takı piyasasına açılabilmek için eğitim görmüş kişilere ülkemizin ihtiyacı vardır. Bölümün amacı, takı alanında sadece eli becerikli ustalar yetiştirmek değil, toplum ve sanat konularında da entellektüel bir çabanın gereğine inanan bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler, mesleğin gereği olan temel bilgi ve teknik becerileri kazanırken, gözlem yapabilme, çözümleme ve yaratıcılığı açığa çıkaracak gerekli sanat eğitimini alabileceklerdir. Öğrencilerin, sanatsal düşünme boyutunu yakalayabilmeleri, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.Üç boyutlu çalışmaları da içeren programıyla, Takı Tasarımı ve Teknolojisi, öğrencilere çalışmalarında alana yönelik teorik ve pratik tüm bilgi ve beceriyi verebilecek, bu süreç içerisinde öğrencinin yaratma yeteneği ve kişiliği çizgisinde özgün tasarım dilini oluşturması sağlayacaktır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.

İş İmkanları

Mezun olan öğrenciler, alanlarıyla ilgili tasarım ve kuyumculuk firmalarında iş bulabilecek ya da serbest olarak çalışabileceklerdir.

Dikey Geçiş

İsteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanları ile ilgili yüksekokullarda lisans eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.