Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU METNİ EKTEDİR.

Ekler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU-1.5.6698.pdf