Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Hakkında:

İş Sağlığı ve Güvenliği: İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçlarından bazıları şunlardır:

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışanları risklere karşı korumak,
 • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak
 • Üretimin devamlılığını sağlamak,
 • Verimliliği artırmak olarak sayılabilir.

İş sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki mevzuatı bilen takip eden, teorik ve uygulamaya dönük sektörün değişime açık dinamik yapısına uygun, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri yetiştirmektir.

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, risk değerlendirme faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği genel saha kontrolü faaliyetleri, acil durum uygulama faaliyetleri, yangın önleme ve uygulama faaliyetleri, iş araç ve gereçlerinin İSG kontrol faaliyetleri, kayıt ve raporlama faaliyetleri ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri gerçekleştirebilecek ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

Yetkinlikler

 • Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz '' İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri'' unvanı almaktadır.

 

 • Programdan mezun olan İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Mesleğinin gereği olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, Yönetmeliklerine ve mevzuatına hâkim, mevzuata uygun olarak kurumda gerekli çalışmaların yapılmasında bilgili, raporlama yapabilecek ve ilgili prosedürleri hazırlayabilecek, planlama ve analitik düşünme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği esnekliğe sahip, konusunda yenilikleri takip edip uygulama konusunda hevesli, iletişim ve analiz yeteneği kuvvetli biri olarak çalışma hayatına başlayabilecek şekilde mezunlar yetiştirilmektedir.

 

 • Risk değerlendirmesi ve acil durum planı hazırlanması, sektöre ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, çalışma ortam gözetimi, ilgili birimlerle işbirliği kurarak rehberlik yapabilecek donanımda mezun yetiştirilmektedir.

 

İş İmkanları

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanan tüm özel sektör ve kamu kurumlarındaki işyerlerinde istihdam edilebilirler.
 • (OSGB) Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinde istihdam edilebilirler.
 • Yapı sektörü, madenler, termik santraller, Şantiyeler, fabrikalar, atölyeler, hastaneler, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılan kurslar ve ÖSYM tarafından uygulanan sınavda başarılı olan adaylara “C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası vermektedir. Böylelikle mezunlarımız yine kamu ve özel sektör alanlarında, yasal olarak da zorunlu tutulan istihdam alanlarında çalışma fırsatı bulacaklardır. Gerekli şartlar yerine getirilerek B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığına yükselerek mesleki kariyerleri açıktır.

 

 

Dikey Geçiş

İş Sağlığı ve Güvenliği Programını bitiren öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

 

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi.
 • İşletme.
 • İşletme Yönetimi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık)
 • Sağlık Yönetimi.
 • Sosyal Hizmet.

 

Dersler

Eğitim Kataloğu

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.