Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu