Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Hakkında

Özellikle Avrupa Birliği'ne uyum yasalarının da zorlayıcılığı ile güvenli ve doğru hizmet sunumunun yanı sıra serbest piyasa ekonomisi uygulamaları tüm işletmelerin önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle günümüz Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Hidroelektrik Santrallerde, Doğalgaz Çevrim Santrallerinde, Rüzgar Enerjisi Santrallerinde ve diğer tüm Enerji Tesislerinde ve bunların tamamlayıcı ünitelerinde, iyi yetişmiş mesleğinin gereksinimlerini çok iyi algılamış nitelikli işgücüne büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Sayıları her gün daha da artan ve hizmeti daha da iyi sunmak için yarış eden Enerji Tesislerinin, toplam kalite kontrol esasları çerçevesinde beklenen kalitede ve standartta faaliyetlerini aksaksız yürütmeleri için bu programdan mezun olacak elemanlara ihtiyacı giderek artacaktır. ENVER (Enerji Verimliliği) Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir yetkin elemanın çalıştırılması mecburiyeti getirilmiş olması, enerji alanında nitelikli insan gücünün önemini daha da artırmıştır. Bu tespitler doğrultusunda bu programdan mezun olacak elemanların özel bir ayrıcalığı olacaktır.

Yetkinlikler

Günümüze kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini kapsayan disiplinler arası bir programdır. Programımızın amacı; konvansiyonel, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin başlangıç noktasından son kullanıcıya kadar ulaştırılmasını kapsayan tüm süreçlerin planlanması, icrası, kontrolü ve iyileştirilmesinde görev alacak nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Meslek Elemanı'' unvanı almaktadır.

 

İş İmkanları

Programdan mezun olanlar T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığın bağlı kurumlarında, Petrol ve Gaz Rafineri İşletmelerinde, Ulusal ve Uluslararası Akaryakıt ve Gaz Dağıtım şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Enerji şirketlerinde, belli bir miktardan çok enerji kullanan tüm kurum ve kuruluşlarda, Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Servis İstasyonlarında, akaryakıt ve gaz dağıtım istasyonu olan tüm özel ve kamu sektör birimlerinde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunda, bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan konaklama tesislerinde, Lojistik Firmaları ve Ulaşım alanında, özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim A.Ş,Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş, Türk Petrol Rafineleri A.Ş gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

Dikey Geçiş

Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi


Dersler

Eğitim Kataloğu

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.