Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Endüstriyel Cam ve Seramik

Bu program bu sene öğrenci kabul etmemektedir.

Hakkında

Programın amacı, her türlü geleneksel (vitriye, cam, tuğla-kiremit, çimento, emaye) ve ileri teknoloji (elektronik, optik, uçak, otomotiv ve biyoseramik) seramiklerinin üretimini yapan kuruluşların ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Endüstriyel Cam ve Seramik Teknolojisi cam ve seramiklerin endüstriyel çapta üretimi ile birlikte polimer esaslı malzemelerin, yarıiletken malzemelerin ve biyomalzemelerin geliştirilmesiyle metal ve metal dışı malzemeleri de kapsayan, disiplinler arası bir karaktere sahip, malzeme bilimine dönüşmüştür. Bugün ulaşılan nokta; başta optik, manyetik, elektronik, tıp, biyoloji olmak üzere çeşitli bilim dallarında kullanılan malzemelerin ve buna bağlı teknolojilerin nano boyutlara inmesidir. Program fizik, kimya, biyoloji, mekanik, biyomedikal, elektronik ve havacılık endüstrisi gibi endüstrileri de içine alan, multi disipliner bir bilim dalıdır. Malzeme Bilimi malzemelerin mikroyapı ve özellik ilişkilerini inceler, malzemelerin iç yapılarını değiştirerek üstünlüklerini geliştirir ve yeni malzemeler ortaya koyar. Yeni malzemeler ve bunların verimli üretimi olmaksızın, modern cihazlar, makineler, bilgisayar, otomobil, uçak, haberleşme teçhizatı ve yapısal ürünler var olamaz. Özellikle son 20 yıla bakıldığında malzeme teknolojileri tarihi boyunca hiç bu kadar hızlı gelişmemiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde malzeme bilimi rekabetçi küresel ekonomide önemli bir disiplin haline gelmiştir ve en heyecan verici kariyer fırsatlarını içeren teknik disiplinlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Malzeme bilimi birçok endüstriyel uygulamalarda bütünleşik olarak yer alır. Günlük yaşamın doğal parçası haline gelmiş gereçlerden yarı-iletken yongalara, ulaşım ve iletişim sektöründeki kullanımlarından protez ve yapay organ gibi tıbbi uygulamalara, havacılık ve uzay sanayi, zırh plakaları veya süper iletkenler gibi savunma sanayi ağırlıklı ileri teknoloji uygulamalarına kadar her alanda değişik malzemeler, taşıdıkları özelliklerle uyumlu kullanım alanları bulur.

Yetkinlikler

Program, geleneksel ve ileri teknoloji seramiklerinin tüm üretim süreçlerini kapsayan bir içeriğe sahiptir. Öğrenciler mevcut laboratuar ve atölyeler ile danışman öğretim elemanlarının gözetiminde, dört yarıyıllık ön lisans öğrenimi süresince aldıkları teorik bilgileri pratiğe dönüştürecekleri projeler üzerinde çalışma yapmaktadırlar.

İş İmkanları

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler seramik kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, porselen, cam, refrakter, tuğla-kiremit, çimento, emaye, hammadde hazırlama tesislerinde, araştırma kurumları ve üniversite seramik laboratuarlarında istihdam olanakları bulabilmektedirler. 

Dikey Geçiş

Eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler dikey geçiş sınavına (DGS) girerek, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Seramik Öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin seramik ile seramik ve cam lisans programlarında eğitimlerine devam edebilmektedirler

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.