Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Hakkında

Bu program elektriğin üretiminden tüketimine kadar geçen her süreçte, mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, fosil yakıtlı ve yenilenebilir(alternatif) enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektedir.

Yetkinlikler

Birçok sektörde belirlenen amaç ve standartlar doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilip yetiştirilmediğinin ilk göstergesi, mezun olan öğrencilerin sahada iş bulması ve kendilerini kabul ettirmeleridir. Ayrıca öğrencilerin almış oldukları teorik bilgileri ve uygulamaları staj sırasında başarı ile kullanmaları, benzer alanda çalışanlar ile bu bilgileri paylaşmaları ve işbirliği içerisinde görevlerini yürütmeleri başarı kriterleri olarak değerlendirilebilir.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.
 

İş İmkanları

Teknolojik gelişmeler sanayinin her dalında ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle çağımız hızla enerji çağına doğru ilerlemektedir. Dünya için enerjinin değeri her geçen gün artmaktadır, bir taraftan da fosil kökenli enerjiler hızla tüketilmektedir. Fosil kökenli enerjileri rezervlerinin günün birinde tükenecek olması sanayi ve bilim dünyasını yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. Özellikle sanayi ve bilim insanları yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlığın hizmetine sunmak için yoğun çaba sarf etmektedirler.

Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden, minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanmalıdır. Bundan dolayı enerji sektörlerinde çalışacak teknik elemanların veya ara elemanların enerji elde etme yöntemleri, kullanımı, enerji geri dönüşüm sistemleri gibi konularda donanımlı olmaları zaruridir. Günümüzde, enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olanlar enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.

''Enerji Teknikeri'' unvanı alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bugüne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir.  Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknikerlerine gerek duyulacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür. Bu iş olanaklarının yanı sıra dikey geçiş sınavı ile fakültelerin makine mühendisliği, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, makine öğretmenliği, enerji öğretmenliği ve tesisat öğretmenliği bölümlerine yerleşebileceklerdir. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir.

Dikey Geçiş

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Dersler

Eğitim Kataloğu

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.