Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi


Hakkında

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye'de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.

Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin potansiyele sahiptir: Hidrolik kaynaklar potansiyeli 35000 MW (135 Milyar kWh/yıl elektrik üretimi), rüzgar enerjisi potansiyeli 48000 MW (130 Milyar kWh/yıl elektrik), jeotermal potansiyel 31500 MW ( bu potansiyelin 600 MW'ı elektrik üretimine uygun), biyokütle 8,8 MTEP (1,3 Milyar kWh/yıl-elektrik) ve güneş enerjisinde 80 MTEP'dir (380 Milyar kWh/yıl-elektrik). 2010 yılında 210,18 Milyar kWh olarak gerçekleşen toplam elektrik üretiminin % 24,5'i hidrolik, % 1,35'i rüzgâr, % 0,47'si jeotermal kaynaklardan karşılanmıştır.

Çanakkale ili ve çevresinin özellikle Türkiye Rüzgâr Atlası'nda önemli bir değere sahip olması, güneş enerjisinden yeterince faydalanılabilmesi, jeotermal kaynakların enerji üretiminde kullanılabilecek kadar yeterli olması, dalga, akıntı ve nehirler yönünden elverişli olması program için yüksekokulumuzu iyi bir tercih haline getirmektedir.

Yetkinlikler

Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dâhilinde;

  • Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapabilir.
  •  Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunabilir.
  •  Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapabilir.
  •  Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapabilir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.

İş İmkanları

Programdan mezun olacak öğrencilerin ilk etapta konuyla ilgili  çalışan EİE İdaresi bünyesinde istihdam imkânı bulabilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir. Bu konuyla ilgili açılmış program bulunmadığından gelişmeler sonucunda konuya zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

Dikey Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Fizik lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapılabilir.

 

Eğitim Kataloğu

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.