Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz Kalite Güvence çalışmaları

Meslek  Yüksekokulumuz  Kalite  Güvence  çalışmaları  kapsamında  YÖKAK'ın  yeni yaklaşımları, KİDR 2.0 ve Üniversite Yönetim  Bilgi Sistemi (ÜYBS) konusunda Üniversitemiz Kalite  Güvence  Üst  Kurul  Üyesi   Biga Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.  Ergül  SÖYLEMEZOĞLU  ile  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı  UMİS  Sorumlusu  Murat  ESER  tarafından  16.01.2020  tarihinde  eğitim düzenlenmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)