Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
STAJ YAPILAN KURUM/İŞLETME 'NİN DİKKATİNE
 
        3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. ve Geçici 12. Maddeleri uyarınca işletmelerde zorunlu staj yapan öğrencilere, aynı Kanunun 25. Maddesi gereğince yapılacak ödemelerin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. İşletmeler(firmalar), bünyelerinde staj yapan öğrenciye ücret ödemeleri halinde devlet katkısından faydalanabileceklerdir. Stajyer öğrenciye ödenecek ücret; asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde % 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı olamaz.
 
        Buna göre işletmenizde staj yapan öğrencimizle yapmanız gereken staj sözleşmesinde belirlenen ücretin en geç her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin hesabına yatırılması ve aynı gün yapılan ödeme ile ilgili belgeyi (banka dekontu, bordro vb.) ekte gönderilen , işletmeniz tarafından imzalanıp kaşelenmiş olarak doldurulması gereken formla birlikte umutkvk@comu.edu.tr e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Stajyer öğrencimize yapılan ödemeyi kanıtlayan belgeler ile birlikte eksiksiz olarak doldurulan formun belirlenen süre içinde tarafımıza ulaşması halinde, Üniversitemiz tarafından işletmeniz hesabına her ayın yirmi beşinci gününe kadar devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilecektir.
 
Not: Ödeme belgelerinin ve ayrıca işletme bilgileri ile stajyer öğrencinin devam bilgisinin yer aldığı formun asıllarının staj bitiminde öğrenci staj dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Ekler

88-firma_bilgileri_formu.docx