Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Kamu Spotu Yarışması

Atık yönetimi, tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları ile hem bireysel hem kurumsal olarak yaygınlaşmaktadır.  Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem  maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. "SIFIR ATIK" israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir  hedeftir. Sıfır atık projesinin amacı oluşan geri dönüşebilir atığı yönetmekten daha çok atık oluşmasının önüne geçmektir. Bu konularda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılında beşincisi yapılacak olan Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması'nın konusu "SIFIR ATIK" olarak belirlenmiştir. Yarışma aracılığı ile Türkiye Üniversitelerinde öğrenim gören tüm ön lisans ve lisans öğrencilerinin bir araya getirilmesi ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamaları amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak üniversitelerin sürdürülebilirlik konusunda diğer kurumlara örnek olma misyonu da önem kazanmaktadır. Son başvuru tarihinin 30 Nisan 2020 olduğu yarışmaya ilişkin detaylı bilgi http://bucem.baskent.edu.tr, http://sbmyo.baskent.edu.tr adreslerinde yer almaktadır.

Yarışmaya katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 07 Mayıs 2020 tarihinde değerlendirilecektir. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00'da gerçekleştirilecektir.