Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2020)

9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2020)