Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

08.09.2020 Tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu Kararları (UZAKTAN EĞİTİM)

08.09.2020 Tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu Kararları (UZAKTAN EĞİTİM)

Karar-01) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının 05 Ekim 2020 tarihinde başlamasına ve aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, 

-Tıp Fakültesi, 4. 5. ve 6. sınıfların sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılması.

-Eğitim Fakültesinin, 4. sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okul Deneyimi” derslerinin MEB’e bağlı okulların açılması ve MEB ile YÖK Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB’e bağlı okullarda yüz yüze olacak şekilde yapılması.

-İlahiyat Fakültesinin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda yapılacak “Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavının yüz yüze yapılması.

-Devlet Konservatuvarı, 1. sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılması.

Karar-02) Üniversitemiz lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine,

Karar-03) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nın uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin olarak;

-Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

-Uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına,

-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine,

-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına,

-Uzaktan online dersler için derslere devam şartının aranmamasına,

-Uzaktan online ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) Üniversitemiz içerisinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ÇOMÜ Ana Sayfa Haberi