Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu
ÜNVAN ADI SOYADI KURUL GÖREVİ
Başkan Öğr.Gör.Akın ARSLAN Yüksekokul Müdürü
     
Üye Öğr.Gör.Uğur DÜNDAR Müdür Yardımcısı
Üye Dr.Öğr.Üyesi Erdem GÜNDOĞDU Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı
Üye Doç.Dr. Doğukan TAŞER Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
Üye Doç.Dr. Fatma SARF Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Üye Öğr.Gör.Büke DEMİR Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr. Gör.Doç.Dr.Fatih GÜLER Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr.Gör. İdil ELVER Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı V.
Üye Doç. Tuba BATU El Sanatları Bölüm Başkanı
Üye Dr.Öğr.Üyesi Özkan ATEŞ Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Üye Öğr.Gör. Recep Yavuz TURAN Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr.Gör.Ediz Sait YÖRÜ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.
Raportör Gülşen DEMİRCAN Yüksekokul Sekreteri