Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri Duyuru

Universitemiz Senatosu'nun '05/'05/2020 tarih ve 09101 sayılı Üniversitemiz Senatosu'nun 05/05/2020 tarih ve 091/01 sayılı ile 12/05/2020 tarih ve 11/05 sayılı kararları doğrultusunda, 

* Ara sınıflarda olan öğrencilerimizin kendi istek ve beyanları dogrultusunda staj yapmaları veya bir sonraki yaz dönemine bırakabilmeleri,

* Mezuniyet aşamasındaki ogrencilerimizin kendi istek ve beyanları doğrultusunda bu yaz staj yapabilecekleri gibi staj yerine ödev ve proje ile stajlarını tamamlayabilecekleri

hususları göz önünde bulundurularak, Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin STAJ / ÖDEV / PROJE iş ve işleyiş takviminin ekte sunulan şekliyle uygulanması kabul edilmistir.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

İşlem Sırası

STAJ İŞLEM ADI

EN GEÇ TARİH

1

Öğrencilerin STAJ BAŞVURU EVRAKLARI veya STAJ ÖDEVİ BAŞVURU DİLEKÇESİ’nin staj danışmanına teslim etmesi

 1. Staj Yapacaklar:
 • Staj Başvuru ve Kabul Formu (2 Adet),
 • Kimlik fotokopisi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası fotokopisi, ( Pandemi döneminde : İş Sağlığı Güvenliği dersini alıp devam koşulunu sağlayanlar ÜBYS transkript belgesi verebilirler )
 • SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) belgesi (SPAS yazılarak e-devletten alınabilir),

 

 1. Staj Ödev/Proje Yapacaklar (Mezun Durumundaki Öğrenciler)
 • Staj Ödevi Başvuru dilekçesi

evraklarının teslim edilmesi

19.06.2020

2

Danışmanların staj başvuru evraklarını veya Staj Ödevi evraklarını MYSEUK başkanına teslim etmesi

Staj Raporlarının Program Staj Danışmanları Tarafından MYSEUK Başkanına Teslim Edilmesi

26.06.2020

 

 

 

 

3

 

 

 

 

STAJ BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHLERİ

İş Günü Sayısı

Başlama Tarihleri

Bitiş Tarihleri

5 İŞ GÜNÜ

06.07.2020

20.08.2020

6 İŞ GÜNÜ

06.07.2020

14.08.2020

4

STAJ DEFTERLERİNİN ve Staj Ödevlerinin TESLİM EDİLMESİ

EN GEÇ TARİH

Mezun Durumdaki Öğrencilerin Staj Defterini veya Staj Ödevini Staj Danışmanına Teslim Etmeleri

04.09.2020

Staj Danışmanlarının Mezun Durumdaki Öğrencilerin Staj Defterini veya Staj Ödevini İmzaları Tamamlandıktan Sonra Öğrenci İşlerine Teslim Etmeleri

11.09.2020

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Staj Defterini Staj Danışmanına Teslim Etmeleri

25.09.2020

Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Staj Defterini Staj Danışmanına Teslim Etmeleri

25.09.2020

5

Staj Danışmanlarının Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Onay Formlarını MYSEUK Başkanına Teslim Etmeleri

25.09.2020

 

AÇIKLAMALAR

(Stajını Ödev Teslim ederek tamamlayacak mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin izleyeceği adımlar)

1* Öğrenci, “Staj Ödevi Başvuru Dilekçesi” nin staj danışmanına teslim edilmesi

2* Staj Danışmanı tarafından verilecek ödevin kabul edilmesi

3* Staj ödevinin, ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj danışmanının yönetiminde hazırlanması,

4* Hazırlanan ödevin verilen süre içerisinde teslim edilmesi

(Staj Yapacak Öğrencilerin izleyeceği adımlar)

1* Öğrenci, Staj Başvuru ve Kabul Formu’nun (2 adet) ilgili kısmını doldurur ve “staj yapacağı kurum/işyeri ile irtibata geçerek” formlardaki kuruma ait bilgilerin (kaşeli-ıslak imzalı) tamamlanmasını sağlar. Staj Formlarını kimlik fotokopisi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası fotokopisi, genel sağlık sigortası durumu belgesi ile birlikte program staj danışmanına teslim eder.

2* Staj Başvuru Formlarının staj danışmanı tarafından incelenerek imzalanması ve onay için MYSEUK Başkanına teslim edilmesidir.

3* Stajın 30 iş günü olarak yapılacağı tarih aralıklarıdır. Söz konusu tarihler; Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmektedir.

 

4* Staj Defterleri, ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj danışmanının yönetiminde hazırlanacaktır.

5* Staj danışmanlarının öğrenci staj defterlerini inceleyerek onay formlarını MYSEUK Başkanına teslim etmesidir.

6* Staj başlama-bitiş, staj defteri veya staj ödevi son teslim tarihlerine dikkat edilmesi öğrencinin hak mahrumiyeti yaşamaması açısından önemlidir.

Öğrencilerimiz Staj Başvuru ve Kabul Formu ile Staj Ödevi Başvuru Dilekçesini ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU İNTERNET sitesinden temin edebilirler.

Önemli Notlar:

 1. Öğrenci, staj başvuru evraklarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasından sorumludur.
 2. Öğrenciler staj başvuru evraklarını, staj ödev başvuru dilekçesini Çan Meslek Yüksekokulu’na üzerinde staj danışmanı adı belirtilen zarf içerisinde elden veya posta-kargo yoluyla (son teslim tarihlerini göz önünde bulundurarak) teslim etmesi gerekmektedir.
 3. Öğrencinin staja devam etmemesi durumunda; firma canmyocomu.edu.tr e-mail adresine bilgi vermelidir. Ayrıca durumun öğrenci tarafından ilgili danışmana ve 0286-4167705 (Santral) 107 veya 108 dahili nolu telefona bildirilmesi zorunludur.
 4. Öğrenciler staj danışmanı tarafından belirlenecek bir tarihte staj sınavına katılmak zorundadır. Sınav sonucunda yeterli görülmeyen öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.
 5. Bu staj takvimi ve uygulama ilkeleri; Covid-19 uygulamaları kapsamında sadece 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılını kapsamaktadır.
 6. Eğitim-Öğretim yılı olarak 2 yılını tamamlamış (tüm derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış) olan öğrenciler güz ve bahar dönemleri içerisinde de stajlarını yapabilirler. Ancak staj evraklarını ve sigorta giriş işlemlerini staj başlangıç tarihinden (en geç 10 gün) öncesine kadar yaptırması gerekmektedir.
 7. Evraklarda yapılacak olan herhangi bir tahribatta evraklar geçersiz sayılır. Evrak üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik olması durumunda düzeltilen bilginin üzerine değişikliği yapan yetkili kişi tarafından paraflanmasının (İmza-Kaşe) sağlanması gerekmektedir.
 8. Staj başlama-bitiş, staj defteri veya staj ödevi son teslim tarihlerine dikkat edilmesi öğrencinin hak mahrumiyeti yaşamaması açısından önemlidir.

STAJ DOSYASI:

PROGRAM BAZINDA STAJ DOSYA İÇERİĞİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

Tüm sayfaların çıktıları alınıp dosyaya yerleştirilecektir

Ekler

269-staj-ayrilis-formu-ek-4.pdf
270-staj-basvuru-ve-kabul-formu-ek-1.pdf
271-staj-muafiyet-dilekcesi-ek-5.pdf
273-staj-is-akis-semasi-ogrenci.pdf
366-biyomedikal-cihaz-teknolojisi-staj-dosyasi.pdf
367-eeuid-staj-dosyasi.pdf
368-elektronik-teknolojisi-staj-dosyasoi.pdf
369-enerji-tesisleri-isletmeciligi-staj-dosyasi.pdf
370-lojistik-staj-dosyasi.pdf
371-maden-teknolojisi-staj-dosyasi.pdf
372-mimari-dekoratif-sanatlar-staj-dosyasi.pdf
373-mekatronik-staj-dosyasi.pdf
374-pazarlama-staj-doyasi.pdf
375-muhasebe-ve-vergi-uygulamalari-staj-dosyasi.pdf
470-staj-sozlesmesi.pdf
Alternatif Enerji Kaynakları Staj Dosyası.pdf
Sondaj Teknolojisi Staj Dosyası.pdf
STAJ ÖDEV BAŞVURU DİLEKÇE.docx
staj-yapilan-is-yerlerine-odenecek-devlet-katkısı.docx
staj-yapilan-kurum-isletmenin-dikkatine.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)