Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Sınavlar

Sınav programına aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz:

http://bys.comu.edu.tr/cdsp/raporlar