Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜNDOĞDU
Öğr.Gör. Mustafa DANACI
Öğr.Gör. Fatma AKÇAY

 

Burs Komisyonu

 Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAÇAR CANAYDIN
Üye  :Öğr. Gör. Hilal YAMAN TAŞKIRAN
Üye   : Öğr.Gör.Yakup KILIÇARSLAN

 

Satın Alma Komisyonu

Başkan :Öğr.Gör. Akın ARSLAN (Müdür)
Dr. Öğr.Üyesi Yasemin KAÇAR CANAYDIN (Müdür Yardımcısı) 
Öğr.Gör. Uğur DÜNDAR (Müdür Yardımcısı) 
Gülşen DEMİRCAN (Yüksekokul Sekreteri )
Kadriye ERTAN (Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi)
Mustafa YILMAZ (Tekniker)

 

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

Dr. Öğr.Üyesi Yasemin KAÇAR CANAYDIN (Müdür Yardımcısı) 
Öğr.Gör. Uğur DÜNDAR (Müdür Yardımcısı) 
Gülşen DEMİRCAN (Yüksekokul Sekreteri )
Kadriye ERTAN (Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi)
Mustafa YILMAZ (Tekniker)

 

Muayene Tesellüm Komisyonu

Başkan :Öğr.Gör. Akın ARSLAN (Müdür)
Dr. Öğr.Üyesi Yasemin KAÇAR CANAYDIN (Müdür Yardımcısı) 
Öğr.Gör. Uğur DÜNDAR (Müdür Yardımcısı) 
Gülşen DEMİRCAN (Yüksekokul Sekreteri )
Kadriye ERTAN (Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi)
Mustafa YILMAZ (Tekniker)

 

Ayıklama ve İmha Komisyonu

Birim Sorumlusu: Gülşen DEMİRCAN (MYO Sekreteri )
Birim Arşiv Görevlisi : Mustafa YILMAZ (Tekniker)
Birim Arşiv Görevlisi : Erhan DURMAZ (Memur) Yedek

 

Demirbaş Düşüm Komisyonu

Başkan : Öğr.Gör. Yakup KILIÇARSLAN 
Üye : Mustafa YILMAZ

 

Mutfak ve Yemekhane Denetleme Komisyonu

Başkan : Öğr.Gör. Arzu EKER
Üye : Öğr.Gör. Nurşen YILMAZ
Üye : Öğr.Gör. Fatma AKÇAY

 

Çan MYO Yangından Korunma Denetim Komisyonu

Öğr.Gör. Uğur DÜNDAR (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Adem ÖCAL (Üye)
Öğr.Gör. Ediz Sait YÖRÜ Üye)
Öğr.Gör. Ayşen ÇETİN (Üye)
Öğr.Gör. Nurşen YILMAZ (Üye)

 

 

Atama Kriter Denetleme Komisyonu (Doktor Öğretim Üyesi) 21.11.2018 (3 yıl)

1-Doç.Dr. Cahit Çağlar YALÇINER (Başkan)
(ÇOMÜ Çan Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü)
2-Doç. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU 
(ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü)
3-Dr.Öğr.Üyesi Sertaç Serkan DOĞRU
(ÇOMÜ Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü)
 

Atama Kriter Denetleme Komisyonu (Doçent) 22.01.2020

1- Prof.Dr. Cahit Çağlar YALÇINER 
(ÇOMÜ Çan Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü)
2- Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL 
(ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği)
3-Doç.Dr. Tolga BEKLER
(ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü)

 

Atama Kriter Denetleme Komisyonu (Profesör) 11/12/2019

1-Prof.Dr. Sermet KOYUNCU 
(ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği)
2-Prof.Dr. Emin ULUGERGERLİ
(ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği)
3-Prof.Dr. Gıyaseddin ÇİÇEK 
(ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü)
 

 

 

UBYS Dilek Öneri ve Şikayet Modülü Görevlisi

Gülşen DEMİRCAN (Yüksekokul Sekreteri ) Asil
Öğr.Gör. Uğur DÜNDAR (Müdür Yrd.) Yedek

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)