Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Stratejik Eylem Planı
Üniversitemiz Stratejik Planı  2018 - 2022
 2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız  2017 - 2018
 2018 - 2022
 2021 - 2025
Tüm Programlar Stratejik Planları  2017 - 2018
 2018 - 2022
 2021 - 2025
Tüm Programların Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri  2018 - 2022
 2021 - 2025
SP İzleme Verileri/Raporu  2021 YILI
 2022 YILI
 2023 YILI