Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Öğretim Programları (Eğitim Kataloğu)

Tüm Önlisans Programlarımızın 4 Yarıyıllık Öğretim Planı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

Not: Açılan Öğretim Programlarındaki Derslerin Koduna Tıklanıldığında Ders Bilgileri Açılmaktadır.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı İçin Tıklayınız
Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı Programı İçin Tıklayınız
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı İçin Tıklayınız
Elektronik Teknolojisi Programı İçin Tıklayınız
Mekatronik Programı İçin Tıklayınız
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı İçin Tıklayınız
Madencilik Teknolojisi Programı İçin Tıklayınız
Sondaj Teknolojisi Programı İçin Tıklayınız
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İçin Tıklayınız
Pazarlama Programı İçin Tıklayınız (ÖSYM Yerleştirme Klavuzunda yer almamakta, öğrenci almamaktadır)
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programı İçin Tıklayınız
Lojistik Programı İçin Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı İçin Tıklayınız