Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Formlar ve Dilekçeler

Formlar 

   Ekte formlar mevcuttur.

Dilekçeler

Ekler

2547 sk 31.Maddesi ile Görevlendirme Teklif Formu.docx
Aday Bilgi Formu (Arş.Gör.- Öğr.Gör.).docx
Aile Durum Bildirim Formu.docx
Bilimsel Etkiniklere Katılım Talep Formu.docx
Çan Meslek Yüksekokulu Sınav Kağıdı Örneği.docx
Ders Açma Teklif Formu.docx
Ders Telafi Formu.docx
Dönem Başı Öğrencilerimize Dağıtılması Planlanan Ders Bilgi Formu.docx
Final Sınavları Öğrenci Sayısı Bildirim Formu.docx
Kodlu Tutanak Formu.docx
Sınav Zarfı Bilgi Formu Örneği.docx