Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzları

ÇOMÜ EĞİTİM KATALOĞU

 

i) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ii) Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu

iii) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri

iv) Ders Bilgi Paketlerinde “Değerlendirme’’

v) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu

vi) Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri

vii) Program, bölüm ve birim Standard Sınav Kağıdı tasarımı örneği

viii) Öğrenci Sınav Notu İtiraz Dilekçesi tasarımı örneği

ix) Öğretim Elemanı Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı tasarımı örneği

x) Sınav Komisyonu Not İtiraz Değerlendirme Tutanağı tasarımı örneği

Ekler

Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyilestirme Kılavuzu.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Ders Bilgi Paketlerinde “Değerlendirme’’.pdf
Öğrenci Sınav Notu İtiraz Dilekçesi tasarımı örneği.docx
Öğretim Elemanı Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı tasarımı örneği.docx
Öğretim Yöntem Teknikleri Örnekleri.docx
Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
Program, Bölüm ve Birim Standart Sınav Kağıdı tasarımı örneği.docx
Sınav Komisyonu Not İtiraz Değerlendirme Tutanağı tasarımı örneği.docx