Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler
Doğal Özellikleri

887 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Çan ilçesinin toprakları genellikle engebelidir. Güneybatı bölümünde ilçenin en büyük yükseltisi Ağı Dağı(983 m.), Yangılık Tepesi (737 m.); güneydoğu bölümünde Düzpirem Tepesi (523 m.); doğu bölümünde Asmalı Tepesi (516 m.), Erenler Tepesi (424 m.); kuzeybatı bölümünde Karadağ'da Azap Tepesi (749 m.) en önemli yükseltileridir. En çukur yeri ise Kocabaş Çayı(Tarihteki adı GRANİKOS)'nın Biga ilçesi topraklarına geçtiği yerdir.

Ovalar, su kenarlarında ve tepeler arasındadır. Karakoca Ovası, Bahadırlı Ovası, Helvacı Ovası en önemli ovalarıdır.

İlçenin belli başlı tek akarsuyu vardır. Tarihi adı Granikos olan Kocabaş Çayı 90 km. uzunluğundadır. Bu çay ilçenin güney kısmındaki dağlık bölümde olan Türkmen Deresi'nden doğar. Çan-Biga ilçelerinin topraklarını sulayarak Karabiga'dan Marmara Denizi'ne dökülür. Gölcük Deresi, Dereoba Deresi, Kaz Dere, İnceçay Deresi, Yuvalar Deresi, Soğuksu (Altıkulaç) Deresi önemli kollarıdır.

İlçede genellikle Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi hakimdir.Kuzey rüzgârları daha etkilidir. Yıllık yağış miktarı 600 – 850 mm kadardır. Yağışlar daha çok sonbahar, kış ve ilkbahar mevsiminde görülür. Sıcaklık; en yüksek +38,7 °C, en düşük 11,5 °C'dir.İlçenin %58'i ormanlıktır. İlçe sınırları içindeki ormanlarda daha çok akçam, karaçam, köknar, meşe, kayın, gürgen, kestane ağaçları görülür. Son yıllarda, dikimlerle yeni orman alanları meydana getirilmektedir.

Jeolojik Durum

Çan ilçesinin tabanı volkanik ve sedimanter oluşumdadır. Kuzeyindeki yamaçlar andezittendir. Batısının Neojen Çağına ait killi linyit oluşumlu toprağı vardır. Ovalar alüvyonerdir.

Madenler

Çan ilçesi maden bakımından çok zengindir. Çan ilçe merkezi, Çomaklı, Yeniçeri, Helvacı, Etili, Yaya, Büyükpaşa köyleri çevresinde linyit kömürü çıkarılmaktadır. Çan linyitlerini devlet, diğerlerini özel sektör işletmektedir. Linyitlerin en kalitelisi ilçe merkezine yakın olan linyittir. Linyit ocakları açık işletme olarak çalışmaktadır.

İlçe sınırları içinde kaolen, kuvars, kil feldispat gibi madenler de bulunmaktadır. Bunların büyük bölümü Çanakkale Seramik Fabrikaları'nca çalıştırılmakta ve işlenmektedir.

Eğitim - Öğretim

Çan'da önceleri Sarı Camii (Yukarı Camii) yanında mahalle mektebi açılır. Öğretmenin ücreti banyoların gelirinden verilirdi.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Maarif Nezaretine bağlı 3 sınıflı Mekteb-i İptidaiye açılır. I. Dünya Savaşı başlarında Rüştüye binası, 1921 yılında Yunanlılar tarafından yakılır. Cumhuriyetin ilanından sonra 4 derslikli, 5 sınıflı şimdiki Atatürk İlkokulunun üst bahçesine Pazarköy İlkokulu adıyla yeni bir okul yapılır, öğretime başlar. Bu okul daha sonra 18 Eylül (Biga'nın kurtuluşu) ilkokulu adını alır. İlçede ortaokul ise 1952 yılında açılır. 1966 yılında lise açılınca Çan Lisesine dönüşür. Daha sonra lise ile ortaokul birbirinden ayrılarak ayrı müdürlükler olur. İlçemizde okur-yazar oranı %97'dir. Eğitim-öğretim Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.