Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Çan'ın Tarihi

resim161918


Çan'ın kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. İlçe sınırları içinde bazı antik kalıntıların bulunması, buranın çok eski dönemlerden beri bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Etili köyü yakınlarındaki Antik Kallikolone Kentinin üç tanrıça arasında güzellik yarışması yapılan yer olduğu söylenmektedir. Homeros da Ares'in Troyalıları bu tepeden saldırttığını yazar. Roma döneminde Sergis adıyla bilinen yöre, 14. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1 Ağustos 1945'te çıkarılan bir yasa ile Biga ilçesinden ayrılmış, önceleri Bayramiç ilçesine bağlı olan Etili Bucağı ile birlikte bugünkü Çan İlçesi oluşturulmuştur.

Eski dönemlerde hayvancılıkla geçimini temin eden yöre insanı yerleşim yerinin çukur bir vadide yer alması ve yoğun bir sis tabakasının bulunması nedeniyle, hayvanlarını sisli havalarda bulabilmek için her birine çan takmış ve fazla miktarda çan ihtiyacı nedeniyle bölgedeki tüm çan satıcıları buraya geldiğinden haftada bir gün ''Çan Pazarı'' adıyla pazar kurulmaya başlanmıştır. Bu sebeple yörenin Çan Pazarı olarak anılmaya başlandığı, zamanla Çan adının bu şekilde oluştuğu söylenmektedir.

Şemsettin Sami ''Kâmus'ül Alâm''da, 19. yüzyılda Çan'ın bağımsız Biga Sancağının merkez kazasına bağlı bir nahiye olduğu yazar. Kurtuluş Savaşı sıralarında – 1921'de – Yunan işgaline ve ağır bir yıkıma uğrayan Çan, işgalden 23 Eylül 1922'de kurtulmuştur.