Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü