Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik