Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri