Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Kariyer Etkinliği

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programı 12 Mayıs 2023 tarihinde, Saat: 11.00’de online Kariyer Eğitimi gerçekleştirdi. Bölüm öğrencilerine yönelik etkinlikte, konuşmacı olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı Gülizar Artuç  konuşmacı olarak katıldı. Gülizar Artuç etkinlikte öğrencilere iş güvenliği uzmanlığı mesleği ile ilgili çeşitli konularda bilgiler vererek deneyimlerini aktardı. Etkinlikte ‘İşe yeni başlayan bir iş güvenliği uzmanı neler yapmalıdır?’  ‘İş güvenliği uzmanı kendini nasıl geliştirmelidir?’ ‘İş arama sürecinde nelere dikkat edilmelidir?’ vb. sorularına cevaplar sunulmuştur. Öğrenciler ekinliğin çok faydalı olduğunu belirtmişler ve karşılıklı güzel dilek ve temenniler ile etkinlik sona ermiştir.