Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2. sınıf öğrencimiz Rana ENGİN 28.04.2023 tarihinde gerçekleşen IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Bilimsel Programında,  Öğr.  Gör.  Ayşen  ÇETİN  rehberliğinde  sınıf  arkadaşlarıyla  hazırladıkları,  ‘Seramik Sektöründe  Tehlike  ve  Risklerin  İSG  Açısından  İncelenmesi’  ismindeki  çalışmalarının  sunumunu gerçekleştirdi.

Ekler

Kongre Programı.pdf