Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

11.05.2022 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Akademik Personeli İç Paydaş Toplantısı Yapıldı

Bölümümüz  akademik  personeli ile Öğr.Gör.Dr. Günay KOYUNCU raportörlüğünde  11.05.2022 tarihinde  saat  14:00'te  Okulumuz  toplantı salonunda aşağıda verilen gündem maddeleri ile ilgili iç paydaş toplantısı yapılmıştır;

 

Gündem Maddeleri

1. Lojistik ve Enerji Tesisleri İşletmeciliği programları için öğretim planı güncellemesi

2. Kariyer Etkinlikleri haftası için planlama çalışmaları

3. Eğitim-Öğretim faaliyetleri

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)