Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı Öğrencileri Staj Semineri Gerçekleştirdi

Elektrik ve Enerji Bölümü E.E.Ü.İ.D programı 2. sınıf öğrencileri akademik danışmanları Öğr. Gör. Sevcan TURAN rehberliğinde staj ödevleri ve yüzyüze stajlarından edindikleri bilgileri, “Öğrenci Staj Sunum Etkinlikleri – I” adı altında 24.12.2021 tarihinde gerçekleştirdikleri bir seminer ile paylaşmışlardır. Öğrencilerimiz enerjinin üretiminden son kullanıcılara dağıtımına kadarki süreçte farkı konularda yaptıkları araştırmalar sonucu elde ettikleri bilgileri bölüm öğrenci ve öğretim elemanları ile paylaşmış, karşılıklı bir tartışma ortamı içerisinde deneyimlerini pekiştirmişlerdir.

Tablo: Öğrenci Staj Sunum Etkinlikleri – I, Öğrenci ve Seminer Konusu Listesi

Tarih

Öğrenci Ad Soyad

Seminer Konusu

24 Aralık 2021

Necmettin Akgün

İletim hatlarının çalışma prensibi, iletimde kullanılan ekipmanlar, Dünyada kullanılan sistemlerden 10 tanesinin özellikleri

Cenk İnan

Hidrojen Enerjisi santrallerinin çalışma prensibi, santrali oluşturan ekipmanlar, Dünyadaki santrallerden 10 tanesinin özellikleri

Kadir Aldemir

Jeotermal enerji santrallerinin çalışma prensibi, santrali oluşturan ekipmanlar, Türkiye'deki santrallerin 10 tanesinin özellikleri

Seyfullah Kutluca

Hidroelektrik santrallerinin çalışma prensibi, santrali oluşturan ekipmanlar, Türkiye'deki santrallerin 10 tanesinin özellikleri

Osman Kırgil

Şalt sahasının çalışma prensibi, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, Türkiye'deki şalt sahalarının 10 tanesinin özellikleri

Mehmet Seftar Nas

Yüz Yüze Staj Deneyimi Paylaşımı

Baran Eryılmaz

Yüz Yüze Staj Deneyimi Paylaşımı

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)