Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

YÖK-ADEP Kapsamında Ölçek Uygulama

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seda OKUMUŞ'un yürütücülüğünü yaptığı SBA-2023-11962 numaralı "Yedi İlke Doğrultusunda Bütünleşik Eğitim-Öğretim  Uygulamaları ile Akademik Personelin Niteliklerinin Geliştirilmesi Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürecin Etkililiğinin Değerlendirilmesi" konulu YÖK-ADEP projesi duyurusu:

<****************************************************************************************************>

Üniversitemiz Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Seda OKUMUŞ'un yürütücülüğünü yaptığı SBA-2023-11962 numaralı ve "Yedi İlke Doğrultusunda Bütünleşik Eğitim-Öğretim Uygulamaları ile Akademik Personelin Niteliklerinin Geliştirilmesi Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürecin Etkililiğinin Değerlendirilmesi' konulu YÖK-ADEP projesi kapsamında aşağıda yer alan ölçek linkleri aşağıdadır.

 

Ölçek linkleri:

Akademisyenler için: https://forms.gle/PVpyWRPY51wAwJHr6

Öğrenciler için: https://forms.gle/LASgXHmBhf7wF8UW7

 

Ekler

Etik Kurul Kararı.pdf