Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi”(kısa adı Re-You) Projesi Başvurusu

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi ve Üniversitemiz paydaşlığında yürütülen, “Yenilenebilir Gençlik Enerjisi” (kısa adı Re-You) isimli, yenilenebilir enerji sektöründe eğitim ve kariyer fırsatı sunacak AB projesinde, öğrenciler için eğitim başvuru sürecine başlandığı ilgi yazı ile bildirilmiştir. 18-29 yaş arası 480 gence, yenilenebilir enerji sektöründe rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz olmak üzere 3 enerji sistemine yönelik eğitimler verilerek, alanda istihdam edilebilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Ekler

Re-You-Basın Bülteni.pdf
RE-You-Duyuru Metni.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)