Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

UFUK ÜNİVERSİTESİ - Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 05,12-19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16 saatlik “Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi’’ düzenlenmektedir. Eğitim ile sağlık ve sosyal bilimler alanlarında niteliksel araştırmalar yapmak isteyen araştırmacılara niteliksel çalışmaların dayandığı kuramsal yaklaşımlar, uygulamalar ve analiz teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Eğitimde yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

* Niteliksel Araştırmaların Kullanım Alanları

* Niteliksel Araştırmalarda Kuramsal Yaklaşımlar

* Niteliksel Araştırmalarda Veri Elde Etme Yöntemleri

* Niteliksel Araştırma Tasarımı ve Katılımcıların Seçimi

* Niteliksel Araştırmalarda Veri Analizi (Teorik ve Uygulama-NVivo)

* Niteliksel Araştırmalarda Sonuçların Yorumlanması

* Niteliksel Araştırmaların Raporlanması ve Savunulması

Söz konusu programla ilgili ayrıntılı bilgiler ve kayıt için http://ufsem.ufuk.edu.tr adresine erişilmesi gerekmektedir. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)