Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Yardımı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Beslenme Yardımı

 

 

YARDIMDAN FAYDALANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN FORM TEMİN EDEBİLİR

VE YİNE DOLDURDUKLARI FORMLARI EN GEÇ

21.10.2021 TARİHİNE KADAR

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

***********************************************************

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BESLENME YARDIMI UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ

Madde 1-

Öğrencilerin, Üniversitemiz merkez kampüs ve ilçelerdeki kampüslerdeki mutfaklarından veya anlaşmalı lokantalarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması şeklinde bu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kendilerine (yaz ayları hariç) öğrenimin devam ettiği süre içerisinde, tatil günleri hariç, sınav dönemleri dahil, 150 yemek fişi ya da yemek bedelinin karta dolumu olarak yapılan yardımdır (günlük 1 öğün). Karta yapılan dolumlar 30 Haziran 2021 tarihi itibarı ile silinir.

YEMEK YARDIMINDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Madde 2 –

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olması ve normal öğrenim süresinde okuyor olması.(kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz)

b) Yemek yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerden başarı durumu aranmaz. Ancak müracaatların belirlenen okul kontenjanından fazla olması halinde diğer kriterlerle birlikte başarı kriteri de aranmalıdır.

c) Öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

ç) Öğrenci Velisine ait son 3 aylık bordro veya fakirlik belgesi ibraz etmek zorundadır.

d) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler yemek bursundan yararlanamazlar.

ÖĞRENCİ SAYILARININ TESPİTİ

Madde 3-

 a) 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı bütçe imkânları dikkate alınarak SKSD tarafından belirlenir.

b) 20121-2022 Eğitim Öğretim yılında yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı toplam 500 öğrencidir.

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ

Madde 4-

 Başvuruda bulunan öğrenciler MADDE 2’ye göre değerlendirilerek her Fakülte, Yüksekokul, M.Y.O ve Enstitülerin ilgili Seçili Kurulu tarafından öğrencinin dilekçesi ve istenen belgelerin ibrazı ile SKSD tarafından belirlenen okul kontenjanına göre tespit edilir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 5-  Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve 1 yıl süreyle geçerlidir.

YÜRÜTME

Madde 15- Bu esasları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

Ekler

2021-2022 - Beslenme Yardımı Başvuru Formu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)