Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması

Ülkemizde yerli patent başvuru sayısının arttırılması, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması ve bilinç arttrılıması, öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özeendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması gerçekleştirilecektir.

Dünya Fikriyet Mülkiyet Günü kapsamında 26 Nisan 2024 tarihinde duyurusu yapılarak 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan yarışma kapsamında, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri epats.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden 15 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz çevrimiçi patent başvurusu yapmak suretiyle yarışmaya katılabileceklerdir.

Ekler

Tanıtım ve Katılım Sunumu.pdf