Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - SEPIP 2023 Konferansı