Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Teknolojik İnovasyon Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 10 Mart 2021 - 09 Haziran 2021 tarihleri arasında “Teknolojik İnovasyon Yönetimi” eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Teknolojik İnovasyon Yönetimi’nin amacı “inovasyon çalışmaları” ana çerçevesi içinde temel bilgileri uygulamalı bir biçimde aktarmak, teknoloji ve inovasyon stratejisi ile bilim ve teknoloji politikası alanlarını takip edebilmelerini sağlayan kavramlar, tanımlar ve teoriler konusunda bilgi vermektir.

Eğitimin konu başlıkları aşağıda listelenmiştir:

* Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji: kavramlar

* İnovasyonölçüm

* Devlet Ar-Ge ve inovasyon sürecini nasıl destekler?

* Tasarım kavramlar

* Tasarım odaklı düşünce 1

* Tasarım odaklı düşünce 2

* İnovasyon sürecinin başlıca özellikleri

* İnovasyon yönetimi

* Ekosistem yaklaşımı

* Dijital dönüşümün bileşenleri (IoT, akıllı fabrikalar, büyük veri vb.)

* Akıllı üretim sistemlerinin mevcut sistemlerle karşılaştırılması

* Dijital dönüşümde kurumsal strateji geliştirilmesi

Eğitim programıyla ilgili detaylara www.sem.metu.edu.tr internet sayfasından ulaşılabilmektedir

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)