Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

NÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı İşbirliği Protokolü

 

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyon belgesinde ''Önümüzdeki Yirmi Yılda Türk Devletleri Teşkilatı'nın önceliklerinin, gelişimini ve gidişatının bir sonrası aşamasına rehberlik etmek için'' üye devletlerin bağlılığının beyan ettiği hususlarda yer alan ve üye devletin ilgili makamları arasında etkin koordinasyon ve işbirliğinin teşvik edilmesi konularından olan ''Türk Dünyası'nda birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmek amacıyla gençlik hareketliliği, değişimi ve eğitimi konularında ortak projeler gençlik işbirliğini, kapsamlı bölge için işbirliğinin vazgeçilmez bir unsuru haline getirilmesi'' maddesini doğrudan olmak üzere bağlılığını beyan edilen diğer pek çok konuyu destekler niteliktedir. Türk Dünyasının 15 bölgesinde 90 Üniversite işbirliği ile süren bu proje bu yılda İnönü Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülecektir.

Ekler

Protokol Metni.pdf