Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Töreni