Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mezun Öğrenciler için Öğrenci İlişik Kesme Süreci Hakkında

Mezun durumundaki öğrencilerimiz, ilişik kesme süreci otomatik olarak öğrenci işleri tarafından başlatılmaktadır. Sürecin takibini öğrenci bilgi ekranında bulunan "İlişik Kesme Süreci Takibi" butonuna basarak aşamalar ve gerekli uyarıları görebilirsiniz. Sürecin problem oluşmadan tamamlanması için, öğrenci kartlarının ilgili akademik birimlere teslim edilmesi ve lisansüstü öğrencilerinin tezlerini Bilimsel Araştırma Projeleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.