Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ - ENHANCER- Sosyo-Ekonomik ÖncelikliGenç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen, Girişimcilik Ekosistemi Kurumları İçin Kapasite Geliştirme (Capacity Development for Entrepreneurship Ecosystem Institutions) Programı kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan ENHANCER- Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı (Socio-Economic Prioritized Young Entrepreneur Capacity Building Program) başlıklı projemizin amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKA) ve yerel ev sahibi toplulukların (LHC) önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini, nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek, katma değeri yüksek yeni girişimlere dönüştürmektir. Ücretsiz olarak verilecek olan girişimcilik, iş planı, ticarileşme ve ön kuluçka eğitimleri ile birlikte faydalanıcılar, hızlandırıcı programlar ve uluslararasılaştırma işlevlerini yerine getiren aktörler ile bir araya getirilecektir.

Söz konusu eğitim programına https://www.gidatarim.edu.tr/duyurularimiz/girisimcilik-ekosistemindeki-kurumlarin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-hibe-programi/2650 web sitesi üzerinden başvurulabilmektedir.