Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Etkinlik Duyurusu (Heyelan)

Üniversitemiz Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY tarafından 07-09 Ekim 2023 tarihleri arasında TÜBĠTAK BĠDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Afet Dirençli Kentler Ġçin Gençlerin Bilgi Düzeyinin Arttırılması: Heyelanlar” Etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin afiş ekte gönderilmiş olup başvuru koşulları ve detaylı bilgiye https://www.ktu.edu.tr/huam/duyuru/lisans-ogrencileri-icin-afet-direncli-kentler-icin-genclerin-bilgi-duzeyinin-arttirilmasi-heyelanlar-egitimi

adresinden ulaşılabilir.