Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Kamu Spotu Yarışması

Emniyet Genel Müdürlüğü ilgi yazısı ile üniversite öğrencilerine yönelik "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kamu Spotu Yarışması" düzenleyeceği ve düzenleneck olan söz konusu kamu spotu yarışmasına ilişkin dokümanlar ektdir.

Ekler

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEMEKAMU SPOTU YARIŞMASIŞARTNAMESİ.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)