Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Kampüs 7/24

Üniversitemiz dijitalleşme çalışmaları kapsamında öğrenci ve personellerimizin dilek, öneri ve iyileştirme taleplerinin daha takip edilebilir bir platformda toplanabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından https://kampus724.comu.edu.tr internet sayfasından hizmet verecek bir sistem hazırlanmıştır. 

Sisteme giriş için https://kampus724.comu.edu.tr/login adresi üzerinden tek hesap (ÜBYS) parolalarının kullanılması  gerekmektedir