Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - SEM Eğitimi

versitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 11.12.2023 - 22.12.2023 tarihleri arasında ‘Temel Düzey Bilgisayar Destekli 3D Modelleme ve Analiz (SOLİDWORKS) ’ başlıklı eğitim (E-katılım belgeli, 18 saat) çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitim programına ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere https://www.istiklal.edu.tr/sem adresinden ulaşılabilmektedir